Khắc phục tình trạng bưởi diễn không ra hoa

Khắc phục tình trạng bưởi diễn không ra hoa Trong những năm gần đây, tình trạng cây bưởi diễn không ra hoa xảy ra ở nhiều nơi trên miền bắc. Làm cho năng suất thu hoạch không cao và nếu không có biện pháp khắc phục tình trạng này thì việc người dân thờ ơ với cây ăn quả có giá trị kinh tế...

© 2015 Chuyên cung cấp bưởi diễn chính gốc tại vườn. Thiết kế Website bởi Tiến Thành.