Cách chiết cành cây ăn quả

Cách chiết cành cây ăn quả Cách chiết cành là một phương pháp nhân giống vô tính cây trồng bằng cách cho một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới. Đối với việc nhân giống bưởi diễn, cam canh hay các cây ăn quả lâu năm, chúng ta nên áp dụng...

© 2016 Chuyên cung cấp bưởi diễn chính gốc tại vườn. Thiết kế Website bởi Tiến Thành.