Nhân giống bưởi diễn bằng kỹ thuật giâm cành

Nhân giống bưởi diễn bằng kỹ thuật giâm cành Kỹ thuật giâm cành là kỹ thuật nhân giống vô tính và có hệ số nhân giống tương đối cao so với kỹ thuật chiết cành. Đối với kỹ thuật giâm cành thì cây con mau cho trái, quần thể trồng tương đối đồng đều và đồng nhất về đặc tính giống. Kỹ thuật giâm...

© 2016 . Thiết kế Website bởi Tiến Thành.